P R A V I L N I K
za korištenje teretane


1. Ovim pravilnikom reguliran je način korištenja teretane Domagojevih gusara.
2. Teretana je namijenjena članovima lađarske sekcije Domagojevi gusari.
3. Teretana se može koristiti samo za vježbanje.
4. Vježbanje u teretani članovi obavljaju na svoju odgovornost i HSSKD Narona/s.Domagojevi gusari ne odgovara za zdravstveno stanje članova.
5. Teretana se može koristiti samo u vremenu od 9.00 do 22.00. Izvan toga vremena potrebno se najaviti i obrazložiti razlog.

KORIŠTENJE TERETANE

PLAĆANJEM ČLANARINE POMAŽETE RAD UDRUGE I TRUD OKO NABAVE NOVIH SPRAVA, BUDITE SAVJESNI

7. Svaki korisnik dužan je platiti članarinu za korištenje teretane prema osnovama:

  • članovi/veslači koji su sudjelovali na prethodnom maratonu lađa ne plaćaju članarinu do idućeg maratona lađa.

  • veslači koji su za Domagojeve gusare veslali u ranijim godinama plaćaju članarinu u iznosu od 15 eura za 2 kalendarska mjeseca-od prvog u mjesecu do zadnjeg dana u drugom mjesecu bez obzira na datum plaćanja i vrijeme koje se koristilo (iznos se plaća na račun udruge naveden na početnoj stranici s naznakom "članarina-teretana"

  • Ostali korisnici teretane plaćaju iznos članarine u iznosu 15 eur/mjesečno (podrazumijeva se kalendarski mjesec od prvog do 30./31.u mjesecu bez obzira na datum plaćanja i vrijeme koje se koristilo teretanu.

8. Svi korisnici (osim onih koji plaćaju mjesečnu članarinu) obvezni su se odazvati na eventualne pozive/obavijesti za uređenje teretane (preslagivanje sprava, čišćenje/usisavanje...) jer je to u interesu korisnika.

9. Svi korisnici obvezni su paziti na čistoću i urednost teretane te se u istoj zabranjuje pušenje, dolazak u prljavoj obući, ostavljanje boca, papira i sl.

10. Svi korisnici teretane obvezni su nakon vježbanja utege vratiti na svoje mjesto, i ne ostavljati ih na spravama.

11. Svi korisnici obvezni su pažljivo rukovati s uteziuma (ne bacati iste na pod, ne opterećivati pojedine sprave dodatnim utezima i sl.)

12. Korištenjem teretane korisnici su suglasni s odredbama ovog pravilnika.

GUBITAK PRAVA KORIŠTENJA TERETANE

13. Dva puta neopravdani izostanak iz aktivnosti udruge navedenih u točci 8.. povlači gubitak članskih prava za korištenjem iste.

15. Korisnik koji u prethodnom ciklusu nije ispoštovao obveze prema udruzi, u novom ciklusu  nema pravo na korištenje teretane n

16. Korisnik teretane koji dovodi druge osobe da koriste istu a da te osobe nisu ispunile obveze iz članka 7. gubi pravo korištenja bez obzira na plaćanje članarine
17. Korisnik teretane koji se ne pridržava kućnog reda ili neprimjereno koristi sprave.

KUĆNI RED U TERETANI I NAČIN RADA SA SPRAVAMA

1. Osobito je važno držati taj prostor (uostalom, kao i sve druge prostorije) čistim i urednim, što je odgovornost svakoga tko koristi teretanu. Dakle:

* U teretani se može koristiti samo obuća za dvoransko vježbanje

* koristite isključivo čistu sportsku obuću;

* nakon korištenja sprave istu treba obrisati od znoja/vlage nastale korištenjem ukoliko su iste vlažne od znoja.

* Nije dopušteno u teretani iza sebe ostavljati smeće i druge stvari koje nisu dio teretane.

* nije dopušteno pušenje u teretani

2. Kod korištenja sprava sa zaslonom/klupom obvezno je korištenje ručnika na kojem se leži.

3. Nakon korištenja, utege/rekvizite treba uvijek vratiti na mjesto s kojih su uzeti.

4. Ne smiju se bacati utezi ili nepravilno rukovati opremom.

5. Strogo je zabranjeno unošenje alkohola i drugih nedozvoljenih sredstava.

6. ukoliko koristite utege, „oslobodite“ ih nakon korištenja (uklonite utege sa šipke budite svjesni da ih koriste i drugi, koji možda nemaju dovoljno snage maknuti ih samostalno);

7. ukoliko posljednji izlazite iz prostora, pregledati je li sve uredno ostavljeno, pospremiti ako je potrebno, pogasite svjetla, zatvorite prozore.

8. Ukoliko niste sigurni kako se koristi neka sprava pitajte nekoga.

9. Vodite računa o sigurnosti (kako svojoj tako i ostalih),

10. nemojte se forsirati više od onoga što znate da možete;

11. ne pretjerujte s težinom vježbi;

12. pomozite kolegama oko korištenja sprava, ukoliko to znate;

13. upozorite druge ako smatrate da pretjeruju s opterećenjem;

14. odmah uklonite znoj ili bilo što drugo što može dovesti do klizanja i pada u teretani;

15. ukoliko primijetite da je neka sprava neispravna ODMAH upozorite na to sve prisutne i obavijestite upravu.

Ovaj Pravilnik dostupan je na web stranici http://domagojevi-gusari.vid.hr/

Za sve upite možete nas kontaktirati na mail domagojevi-gusari@vid.hr
 

U Vidu, listopad 2023.g.