Zelena čistka za zeleni Norilj-22.4.2012. (26 / 26)Zelena_cistka (26)
primjer kako ne treba odlagati smeće. Naši mještani koji odlažu smeće u kontejnere trebali bi obazrivije ubacivati smeće