Domagojevi gusari -> foto >>> foto 2002.

kod Kule Norinske...

 

između mostova na ulazu u Crnu riku (Banja)...

 

u kanalu pred ulazom u luku Ploče...