O B A V I J E S T

U tijeku je priprema monografije 45 godina vidonjskih lađara. Molimo sve bivše veslače ili stare gusare sa nekadašnjih gusarenja ukoliko imaju fotografije za objavu u istoj da nam (digitalizirane u što većoj rezoluciji, posebno ekipa mladih koja je nastupala nekoliko godina na maratonu lađa) pošalju uz popratni tekst (godina i opis fotke) te ukoliko imaju zanimljivih priča, anegdota i sl da isto pošalju na mail:

domagojevi-gusari (at)vid.hr