Domagojevi gusari 24.IV.2015.

 

Od Nikole Vučića, jednog iz prve skupine vidonjskih gusara koji su započeli sa ovom tradicijom dobili smo nekoliko fotografija iz njihovih gusarskih dana 70-ih godina prošlog stoljeća.

Jedan dio slika je ranije objavljen ovdje

Nije im se nigdje žurilo, vrag odnija i prišu, bilo nam je stvarno lipo kažu gusari sa slike...

Izlazak iz ševara u civilizaciju, mladost uživa...

jedna od prvih fotografija u coloru, pripreme za polazak u pohod...(Šimun, Nikola, Davor i Kuso)