Domagojevi gusari -> foto -> foto 2013  >>> Vjenčanje Darija Botice

 

Vjenčanje Darija Botice 29.VI.2013.

Vidonjska lađarska udruga DOMAGOJEVI GUSARI čiji je dugogodišnji član (veslač i trener) bio Dario poklanja mu  sliku panorama Vida u čijem podnožju rjekom Norilj vesla ekipa u kojoj je i on. Darija je ljubav  prema veslanju dovela u Vid gdje je upoznao Antoniu ljubav svoga života. Poklanjaju mu i veslo kojim je za gusare odveslao tisuće milja da što  sretnije i spretnije vesla bračnim vodama.

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image]