P O Z I V

na sastanak

zainteresiranih koji se žele informirati i uključiti u rad lađara

Domagojevi gusari  te prezentacije planiranih aktivnosti 2016. i 2017.godine.

Sastanak je zakazan u teretani u

nedjelju 18.rujna u 20 sati.