P O Z I V

sadašnjim i budućim korisnicima teretane na sastanak

petak, 3.rujna u 20 sati u teretani.

SASTANAK JE OBAVEZAN ZA SVE SADAŠNJE I BUDUĆE KORISNIKE.

Tko ne dođe netreba poslije tražiti za korištenje.

------

Također u isto vrijeme pozivaju se svi zainteresirani za radi dogovora kako dalje s lađarskom ekipom.

Molimo da se odazovete da vidimo kakve su nam mogućnosti, interesi i želje za budućnost Domagojevih gusara, bez obzira dali želite biti u lađi ili ne.